Во широката понуда на Тенда 4, ги вбројуваме и изработките од желатин, кои претставуваат практично и ефикасно решение на секојдневните потреби. 

Желатинот, или познат како и проѕирно платно, го имаме во 4 варијанти: бела, сина, зелена и жолта. Ваквиот продукт е совршен избор за покривање на вашиот објект или простор, а негова најголема придобивка е негубењето на светлината.

Може да биде поставен во најразлични комбинации со тенди, метални конструкции, механизми и др. Во продолжение, дел од нашите претходни изработки: